When the world comes down!
• #lastyear

When the world comes down! • #lastyear .

When the world comes down! • #lastyear .

Tết là thế này đây
Me : Tết này đi đâu tơi hả bâybi
Bâybi : Tết này Sin ở nhà ăn tết với nhà đi
Me : ờ vậy đi...!!!
😒😒 #lastyear #taiwan #w #🐽

Tết là thế này đây Me : Tết này đi đâu tơi hả bâybi Bâybi : Tết này Sin ở nhà ăn tết với nhà đi Me : ờ vậy đi...!!! 😒😒 #lastyear #taiwan #w #🐽 .

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.