Cao 1m62 và nặng 47kg. Haha mẹ nuôi bao nhiêu năm không béo lên vào tay quái vật nuôi tăng 5kg trong 1 tháng haha :). Bảo sao bụng lòi phòi ngấn mỡ rồi? Trong khi trước kia eo t đúng 60 xinh đẹp :). #쌩얼 #못생김주의 #맞팔은댓글 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해용#맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영…

Cao 1m62 và nặng 47kg. Haha mẹ nuôi bao nhiêu năm không béo lên vào tay quái vật nuôi tăng 5kg trong 1 tháng haha :). Bảo sao bụng lòi phòi ngấn mỡ rồi? Trong khi trước kia eo t đúng 60 xinh đẹp :). #쌩얼 #못생김주의 #맞팔은댓글 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해용 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔100 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통 #소통해요 #일상 #인스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 .

헷

헷.

Manhh bảo chụp =)))))

Manhh bảo chụp =))))).

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.