Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램…

"Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램 #비주얼깡패 #멋부림 #인스타그램 #빵스타그램 #코스트코 #어제 #맛스타그램 #먹스타그램 #얼스타그램 #선팔하면맞팔 #고마워 #일상스타그램 #맞팔 #맛집 .

Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램…

"Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램 #비주얼깡패 #멋부림 #인스타그램 #빵스타그램 #코스트코 #어제 #맛스타그램 #먹스타그램 #얼스타그램 #선팔하면맞팔 #고마워 #일상스타그램 #맞팔 #맛집 .

Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램…

"Tùng rất sợ mọi người sẽ bị đau đấy ạ. Mọi người đừng chen nhau có được không ạ? Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được sự an toàn được không ạ?” #달달 #아메리카노 #베이커리 #꿀맛 #배고파 #브런치 #배불러 #디저트 #간식 #맛스타 #쩝쩝 #냠냠 #꿀맛 #마스타그램 #푸드스타그램 #멋스타그램 #찍스타그램 #비주얼깡패 #멋부림 #인스타그램 #빵스타그램 #코스트코 #어제 #맛스타그램 #먹스타그램 #얼스타그램 #선팔하면맞팔 #고마워 #일상스타그램 #맞팔 #맛집 .

❤육회❤

❤육회❤.

:
내가 좋아하는 #떡볶이 
그것도 #무한리필부페 🐷
야간근무하고 자다 일어난 #신랑이랑 #정관 궈궈 🚗
탄산먹지말자 집에서 안먹었더니 외식만 하면 탄산과식 .... ⠀ ⠀
: ⠀
#부산 #정관맛집 #두끼 #떡볶이무한리필부페
#소스도내맘데로 #볶음밥은후식 #냠냠 #쩝쩝 
#돼지부부🐷💕 #데이트그램👫

: 내가 좋아하는 #떡볶이 그것도 #무한리필부페 🐷 야간근무하고 자다 일어난 #신랑이랑 #정관 궈궈 🚗 탄산먹지말자 집에서 안먹었더니 외식만 하면 탄산과식 .... ⠀ ⠀ : ⠀ #부산 #정관맛집 #두끼 #떡볶이무한리필부페 #소스도내맘데로 #볶음밥은후식 #냠냠 #쩝쩝 #돼지부부🐷💕 #데이트그램👫 .

💦170324💦 Sinh có nghĩa là sống, nhai có nghĩa là ăn. Sinh nhai là con quái vật nuốt chửng đam mê. Nuốt cả tuổi trẻ và những kỳ vọng. . 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🚫_ĐỪNG LẤY ẢNH TỚ EDIT_🚫 Cre pic 50.3ee #브런치 #디저트 #배불러 #배고파 #간직 #꿀맛 #냠냠 #푸드스타그램 #인스타그램 #찍스타그램 #비주얼깡패 #빵스타그램 #코스트코 #어제 #맛스타그램 #먹스타그램#인스타그램 #얼스타그램 #선팔하면맞팔 #고마워 #일상스타그램 #맞팔 #맛집 #쩝쩝 #맛스타 #마스타그램 #멋스타그램 #멋부림 #아메리카노 #베이커리 #달달

💦170324💦 Sinh có nghĩa là sống, nhai có nghĩa là ăn. Sinh nhai là con quái vật nuốt chửng đam mê. Nuốt cả tuổi trẻ và những kỳ vọng. . 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🚫_ĐỪNG LẤY ẢNH TỚ EDIT_🚫 Cre pic 50.3ee #브런치   #디저트   #배불러   #배고파   #간직   #꿀맛   #냠냠   #푸드스타그램   #인스타그램   #찍스타그램   #비주얼깡패   #빵스타그램   #코스트코   #어제   #맛스타그램   #먹스타그램 #인스타그램   #얼스타그램   #선팔하면맞팔   #고마워   #일상스타그램   #맞팔   #맛집   #쩝쩝   #맛스타   #마스타그램   #멋스타그램   #멋부림   #아메리카노   #베이커리   #달달 .

💦170324💦 Sinh có nghĩa là sống, nhai có nghĩa là ăn. Sinh nhai là con quái vật nuốt chửng đam mê. Nuốt cả tuổi trẻ và những kỳ vọng. . 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🚫_ĐỪNG LẤY ẢNH TỚ EDIT_🚫 Cre pic 50.3ee #브런치   #디저트   #배불러   #배고파   #간직   #꿀맛   #냠냠   #푸드스타그램   #인스타그램   #찍스타그램   #비주얼깡패   #빵스타그램   #코스트코   #어제   #맛스타그램   #먹스타그램 #인스타그램   #얼스타그램   #선팔하면맞팔   #고마워   #일상스타그램   #맞팔   #맛집   #쩝쩝   #맛스타   #마스타그램   #멋스타그램   #멋부림   #아메리카노   #베이커리   #달달 .

국밥먹다 순대 땡겨서 망설임 없이 바로 주문!!ㅋㅋ 여긴 양도 많은데 부담없는 가격에 먹을수 있어서 더 좋당
.
.
#진가네돼지국밥 #상봉동 #국물이진국 #돼지국밥 #국밥맛집 #순대 #먹스타 #냠냠 #쩝쩝 #선팔 #맞팔 #소통해요

국밥먹다 순대 땡겨서 망설임 없이 바로 주문!!ㅋㅋ 여긴 양도 많은데 부담없는 가격에 먹을수 있어서 더 좋당 . . #진가네돼지국밥 #상봉동 #국물이진국 #돼지국밥 #국밥맛집 #순대 #먹스타 #냠냠 #쩝쩝 #선팔 #맞팔 #소통해요 .

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.