Iam_miya0917

Media You May Like

Ичлији мерҹили ет олан ајпаралар. хемир үчүн... 1 ст сүд,1 ст су,100 мл дуру јаг,дрож,дуз,1 х.гашыгы шекер ве апардыгҹа ун. Ичлији үчүн.... 1 ст мерҹини исладыб,гајнадырыг. 2 едед соганы дограјыб,300 гр чекилмиш етле гызардырыг.Там һазыр оландан сонра ,гајнамыш…

Ичлији мерҹили ет олан ајпаралар. хемир үчүн... 1 ст сүд,1 ст су,100 мл дуру јаг,дрож,дуз,1 х.гашыгы шекер ве апардыгҹа ун. Ичлији үчүн.... 1 ст мерҹини исладыб,гајнадырыг. 2 едед соганы дограјыб,300 гр чекилмиш етле гызардырыг.Там һазыр оландан сонра ,гајнамыш мерҹини елаве едирик.Дуз,истиот елаве едиб,гарышдырырыг.Хемир аҹыјандан сонра ҝүнделере ајырырыг .Јуха ачыб,бир-биринин үстүне гојуб,араларыны јаглајырыг.Мен 3 јуха гојмушам . Буну ортадан кесирик,сонра ихс шеклинде кесирик.Беле 8 һиссеје бөлүрүк. Енли һиссесине ичлиј гојуб,бүкүрүк.Ај шекили вериб,үстүне чалынмыш јумурта сүртүб,ҝүнҹүт сепирик. #goodmorningg #gunaydin #qurman #pakizeninpirojkileri #pakiza_az #talis_qizi #lika #like4like #love #mealprep #meat #lol #nefis #dadli #food #22022017 .

Who loves corgi???
#corgi #love #credit to the owner

Who loves corgi??? #corgi #love #credit to the owner.