Christian861768

Media You May Like

Dù bạn có đẹp hay giỏi giang tới đâu thì khi đứng một mình,bạn cũng chỉ là bông hoa lẻ loi,lạc lõng.Thế nhưng nếu biết đoàn kết cùng nhau thì dù con đường có chông gai mấy,chúng ta đều có thể vượt qua.!
#friends #makenewfriends #like4like

Dù bạn có đẹp hay giỏi giang tới đâu thì khi đứng một mình,bạn cũng chỉ là bông hoa lẻ loi,lạc lõng.Thế nhưng nếu biết đoàn kết cùng nhau thì dù con đường có chông gai mấy,chúng ta đều có thể vượt qua.! #friends #makenewfriends #like4like .